Initiatiefnemers

Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau kan je de samenwerking op het gebied van duurzame energieopwekking, energiebesparing, scholing en innovatie krachtig vorm geven. Als uitwerking van het SER Energieakkoord naar het grondvlak, was het Gelders Energieakkoord ook een krachtige keuze. Want dán zet je de Gelderse partijen rond de tafel en nodig je ze uit om het dan ook gezamenlijk in uitvoering te brengen. En mooi is dat in Gelderland de regio's (WGR) goed georganiseerd zijn. De stap naar regio en gemeente is snel gezet. En dan zitten we in de wijk, het windmolenproces of het collectieve zonnepark! Met dat idee: geef het SER Energieakkoord in provincie, regio én gemeente handen en voeten, nam de Gelderse Natuur- en Milieufederatie het initiatief en nodige vervolgens netwerkbedrijf Alliander en Klimaatverbond Nederland uit om het Gelders Energieakkoord op te zetten. 

Navigatie