Borgingscommissie

Het Gelders Energieakkoord heeft een structuur van thematafels. Daar werken partijen van zeer verschillende aard samen, delen zij hun visies en komen zij met concrete voorstellen. En waar het naar de uitvoering gaat, gaan ze dat begeleiden, opjagen, evalueren en bij stellen. De thematafels maken gezamenlijk, onder leiding van het secretariaat, een jaarlijks uitvoeringsplan. Het secretariaat ondersteunt de tafels en ziet toe op integraliteit en kwaliteit. Besluitvorming is soms lastig. Heel verschillende belangen komen bij elkaar en soms moeten de plannen getoetst worden bij de bestuurders van de ondertekenaars. Daarvoor is de borgingscommissie. Alle sectoren zijn daar bestuurlijk vertegenwoordigd. De gemeenten doen dat per regio (twee bestuurders), de drie waterschappen doen dat met één heemraad, de energiecooperaties met twee gedelegeerden. Zo proberen we gezamenlijk een hanteerbare en evenwichtige bestuurlijke borgingscommissie samen te stellen. Voorzitter is Niels Joosten, burgemeester van Doetinchem. Vice-voorzitter is Gijs Linthorst, directeur van het familiebedrijf Linthorst Techniek. Zo combineren we publiek en privaat in het voorzitterschap. De borgingscommissie komt 4 á 5 keer per jaar bijeen.

Navigatie